Iedereen erkent de nood aan patiëntenparticipatie, maar hoe gaan we concreet aan de slag?
Hoe versterken we de dialoog tussen zorgverleners en zorgvragers?
Hoe kunnen we samen participeren in de zorg? 

 

De oorsprong van de verpleegkunde gaat terug naar 12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale. De verpleegkundige zorg is sindsdien steeds in evolutie. Een belangrijke evolutie is dat de patiënt een centrale rol inneemt in het zorgproces. De ervaringsdeskundigheid, de behoeften en de wensen van de patiënt worden actief betrokken in de zorg. Patiëntenparticipatie is een middel om de kwaliteit van zorg te verhogen. Maar hoe kunnen we patiënten actief betrekken in de zorg van een verpleegafdeling in een ziekenhuis, in een procesbespreking in een psychiatrisch ziekenhuis en hoe personen met dementie betrekken in hun toekomstige zorg? Deze studiedag gaat in op de individuele patiënt en het betrekken in zijn of haar zorg. We zoeken een antwoord hoe patiënten en zorgverleners, zij aan zij, samen kunnen werken in hun zorg.

 

Voor wie?

  • Verpleegkundigen uit de verschillende domeinen in de gezondheidszorg
  • Andere zorgverleners
  • Studenten

Iets voor jou? Schrijf je in!

Klik hier voor alle info over hoe je kan inschrijven.

Leerstoel VPK 12mei2016