Workshops

Keuze uit 5 workshops:

  1. Overdracht aan bed (Sofie Van Belle en Johan Van Daele, UZ Gent)
  2. Voor ik het vergeet: tabletgebruik bij zorgplanning bij personen met dementie (Ivan Vandecandelaere, WZC De Ruyschaert)
  3. Procesbespreking met psychiatrische zorgvrager (Griet Verhoeven en Ilse Costermans, PZ Bethaniënhuis)
  4. Shared Decision making bij ouderen met dementie (Ruben Vanbosseghem, Arteveldehogeschool)
  5. Cliëntgericht werken om de therapietrouw bij ouderen met valproblematiek te stimuleren (Leen De Coninck, Arteveldehogeschool)

1. Bedside Report, overdracht aan bed (Sofie Van Belle, Simone Schillemans en Johan Van Daele, UZ Gent)

Overdracht aan bed past in een efficiënt en effectief communicatiebeleid. Hoe meer voordelen, hoe groter de druk om op afdelingsniveau gestalte te geven aan deze patiëntgebonden informatie overdracht. Uitdagende  aspecten van patiëntveiligheid, patiëntenparticipatie, communicatie en ethiek nodigen uit om voorbereid aan  de start te komen. We kijken interactief naar dit veranderkundig proces.

Bron: www.uzgent.be


2. Voor ik het vergeet: tabletgebruik bij zorgplanning bij personen met dementie (Ivan Vandecandelaere, WZC De Ruyschaert)

Woonzorgcentrum De Ruyschaert sleepte de prijs in de wacht 'Passie voor Palliatieve Zorg' met hun project ‘Voor ik het vergeet'. Daarvoor ontwikkelde het woonzorgcentrum een app, in samenwerking met het expertisecentrum dementie Vlaanderen, die als instrument dient voor het voeren van gesprekken rond vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie.  Met de toestemming van de familie bespreekt het personeel met dementerende bewoners hun persoonlijke toekomstige zorg. Wat zijn hun wensen naar medische zorgen, voeding, of levenseinde? Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van een tablet waarbij verschillende thema's  rond vroegtijdige zorgplanning visueel worden geïllustreerd met foto's. Dit project biedt de gebruiker een visie, methodiek en tool aan. Dit project is in eerste instantie bedoeld voor personen met dementie maar is flexibel om toegepast te worden in andere palliatieve settings, personen met een fysische zorgbehoefte in de WZC of in de thuiszorg (www.de-ruyschaert.be).


3. Procesbespreking met psychiatrische zorgvrager (Griet Verhoeven en Ilse Costermans, PZ Bethaniënhuis)

Vroeger was het behandelmodel in de geestelijke gezondheidszorg vaak gebaseerd op goedbedoeld paternalisme. Vandaag verschuiven we naar een partnerschap met de patiënt, waarbij deze zelf beslist over zijn behandeling en waarbij een constante uitwisseling van informatie en feedback plaatsvindt tussen patiënten en hulpverleners. Dit partnerschap brengen we op de zorgeenheid Rif, behandeleenheid voor angst en depressie, in de praktijk met procesbesprekingen. Concreet neemt de patiënt op bepaalde tijdstippen deel aan de teamvergadering met de psychiater, psycholoog, verantwoordelijke van de zorgeenheid en de persoonlijk begeleider. Hierdoor wordt de patiënt actief betrokken in het eigen behandelproces en krijgt hij/zij de regie mee in handen. Het doel is de behandeling sturen in de richting die een patiënt zelf noodzakelijk acht om de opname in het psychiatrisch ziekenhuis zo zinvol mogelijk te maken. Op die manier ontstaat een heldere, diepgaande en rechtstreekse communicatie tussen patiënt en het behandelend team. Omdat de patiënt centraal staat tijdens bepaalde teambesprekingen, wordt het team verplicht om gezondheidsinformatie en medisch advies te verschaffen op maat en in de taal van de patiënt. Zowel patiënt als het team formuleren feedback naar elkaar, met aandacht voor sterktepunten en groeimogelijkheden.

Rif, zorgeenheid voor angst en depressie van het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis in Zoersel, wint op 20 oktober 2015 de ‘Well Done– MSD Literacy Award’ in de categorie ‘Speciality Care’. Deze awards hebben als doel de beste initiatieven te belonen die de gezondheidswijsheid van de patiënt bevorderen (www.pzbethanienhuis.be).


4. Shared Decision making bij ouderen met dementie (Ruben Vanbosseghem, Arteveldehogeschool)

Personen met dementie ervaren problemen in het kiezen én uitvoeren van betekenisvolle activiteiten van het dagelijkse leven. Momenteel ontbreekt er echter een adequate methode om de inspraak van personen met dementie op het vlak van het kiezen en uitvoeren van betekenisvolle activiteiten te realiseren. De Arteveldehogeschool ontwikkelt in de filosofie van active ageing een vernieuwende methode om betekenisvolle activiteiten te realiseren in het woonzorgcentra. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de opleidingen bachelor in de verpleegkunde, bachelor in de ergotherapie en het onderzoek- en dienstverleningscentrum (ODC) Zorginnovatie (https://www.arteveldehogeschool.be/onderzoeks-en-dienstverleningscentra/zorginnovatie).

Meer informatie kan u terugvinden op volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=dE8ymag8oyA


5. Cliëntgericht werken om de therapietrouw bij ouderen met valproblematiek te stimuleren (Leen De Coninck, Arteveldehogeschool)

'Oud worden in de eigen omgeving', dat is wat de Vlaamse oudere wil. Een multidisciplinaire aanpak van de problematiek waarmee de kwetsbare oudere geconfronteerd wordt, kan ervoor zorgen dat de oudere langer thuis kan blijven wonen. Een obstakel waar de verschillende hulpverleners echter vaak mee geconfronteerd worden, is een lage therapietrouw. Hierbij is een moeizame aanpak van de valproblematiek een welgekend voorbeeld.  
In deze workshop wordt bestudeerd hoe door gezamenlijke besluitvorming/gedeelde beslissingname de therapietrouw kan verbeteren. We baseren ons hierbij zowel op wetenschappelijk onderzoek, als op praktijkervaring. Goede praktijkvoorbeelden van verschillende beroepsgroepen geven ons inspiratie. Er wordt vertrokken van de casus 'kwetsbare thuiswonende oudere', maar de link naar andere complexe chronische problemen is gemakkelijk te maken.